Previous: ND0, ND1 - Select autoguider neutral density filter
Up: AUTOGUIDER
Next: AGND - Select autoguider neutral density filter
Previous Page: ND0, ND1 - Select autoguider neutral density filter
Next Page: AGND - Select autoguider neutral density filter

AGCOLOUR - Select autoguider colour filter

Select autoguider colour filter n where n = 1 to 8.

Adam:> AGCOLOUR n


Fri Jun 10 17:31:56 BST 1994